FSC® – Chain of Custody (CoC) – Utbildning i tre steg (2019-05-20)

Utbildning i tre steg under tre dagar. Vi hjälper dig och ditt företag att hantera kraven i FSC:s spårbarhetsstandarder.  23-25 april samt 3-5 oktober i Göteborg.  Mer information i kursinbjudan. Så här tycker några tidigare deltagare:

Dag 1 FSC Chain of Custody

“De praktiska övningarna, gruppövningen, särskilt som vi hade med CoC var toppen”

”Bra presentation kombinerad med övning som gör att du funderar på hur det fungerar i verkligheten”

“Cool with the practical case study to get everybody involved”

Dag 2 Införa FSC Chain of Custody

“Mycket bra och intressant kurs med konkreta exempel och pedagogiska övningar”

“Bra start med praktikfall. Utmärkt med konkreta rutiner”

“Bra övningar och tydliga exempel på rutiner. Användbar kurs!”

Dag 3 – Revidera FSC Chain of Custody

”Bra att öva på ett praktiskt case och att skriva rapport och avvikelser och sedan gå igenom det. Mycket bra att få den direkta feedbacken”

 

Första dagen riktar till sig dig som arbetar med eller ska arbeta med FSC uppgifter. Kanske jobbar du med inköp eller försäljning eller ansvarar för spårbarheten i din organisation och behöver repetition, introduktion eller inspiration. Du får insikter hur spårbarhetssystem fungerar i praktiken och kunskaper om grundläggande krav och termer (FSC ”språk”) och exempel på tillämpningar. Detta ger dig en större trygghet att utföra arbetsuppgifterna.

Andra dagen är riktad till dig som ansvarar för ett spårbarhetssystem och söker praktiska lösningar. Du vill ha fördjupning i olika delar som till exempel FSC Controlled Wood och olika metoder för att hantera anspråk. Dagen är inriktad på och hur man sköter ett spårbarhetssystem. Till exempel att ta fram rutiner, hantera underleverantörer och sköta multisite. Du förutsätts ha kunskaper motsvarande första dagen för att tillägna dig denna dag.

Tredje dagen är för dig som gör intern revision eller vill han kunskap hur man systematiskt utvärderar att krav i standarder uppfylls. Denna dag är till stor del praktiskt inriktad med övningar och praktikfall och inleds med en genomgång av de krav i ISO 19011 som berör den praktiska revisionen. Du får verktyg att genomföra revision och en grund för att kvalificeras som intern CoC revisor i din organisation. Observera att du som ska göra revision i multi site organisationer med 20 siter och grupper behöver en formell Lead Auditor utbildning. Du förutsätts ha kunskaper motsvarande första och andra dagen för att tillägna dig denna dag.

Kursledare under de tre dagarna är Fredrik Cederquist.

Fredrik har arbetat som revisonsledare inom FSC och PEFC på Bureau Veritas sedan 10 år och har erfarenhet från Chain of Custody och skogscertifiering i över 100 organisationer. Exempel är skogsbolag, avverkningsorganisationer, sågverk, bygghandel, möbeltillverkning, massa och pappersbruk och samt tryckerier.

Fredrik har under senare år utbildat över 300 interna revisorer inom kvalitets och miljöområdet enligt ISO 19011 inom ledande svenska företag.