Miljö

Hårdare konkurrens och striktare lagar utmanar företagen att ständigt sträva efter uthålliga processer och produkter med miljöfördelar.

Genom att synliggöra arbetet för hållbar utveckling och erbjuda produkter och tjänster med definierade miljöfördelar ökar konkurrensförmågan.

För att utveckla miljöarbetet krävs rutiner som går att följa och tidigare insatser behöver utvärderas.
 

  • Produkter med miljöfördelar förbättrar kundens miljöprestanda.
  • Minskade miljöstörande utsläpp och lägre miljörisker ger hållbar utveckling.
  • Miljöinsatser i nivå med eller bättre än lagkraven ger trygghet.

Cederquist identifierar företagets viktigaste miljöfrågor. Med utgångspunkt i etablerade standarder som ISO 14000, SVANEN och aktuell lagstiftning utvecklar Cederquist tillsammans med kunden lösningar som minskar företagets miljöpåverkan.