Kvalitet

Leverera enligt specifikation och minska risken för
onödigt arbete med väl fungerande processer.

Krav och förväntningar

ISO-9000 standarden är ett generellt verktyg för att planera, styra och förbättra processer. Genom att arbeta i enlighet med ISO 9000-standarden och utgå från kundkrav minskar risken för reklamationer och spill. Det ökar också företagets förmåga att hålla överenskomna leveranstider.

Ett väl inarbetat kvalitetsledningssystem fungerar som armeringsjärn i företaget.

Införa Kvalitetssystem enligt ISO 9001

Utbildning ISO 9001 nyckelpersoner

Intern revision

ISO-9000

Ett certifierat kvalitetssystem enligt ISO 9001 bygger på kunders krav och den egna strategin. Det ger ökad tilltro att kunna uppfylla kundkrav.