ISO 9001 Konsult

Kvalitet

Leverera enligt specifikation och minska risken för
onödigt arbete med väl fungerande processer.

ISO-9000 standarden aer ett generellt verktyg foer att planera, styra och foerbaettra processer.

Krav och förväntningar

ISO-9000 standarden är ett generellt verktyg för att planera, styra och förbättra arbetsprocesser. Genom att arbeta i enlighet med ISO 9000-standarden och utgå från kundkrav minskar risken för reklamationer, flaskhalsar och spill i verksamheten. Det ökar också företagets förmåga att hålla överenskomna leveranstider. Alla företag kan dra nytta av att arbeta enligt ISO-9000 standarden, oavsett storlek eller verksamhetsinriktning. 

Cederquist är ISO 9001 konsult och hjälper ert företag att implementera ett väl inarbetat kvalitetsledningssystem enligt branschens alla standarder. Systemet fungerar i sin tur som armeringsjärn i företaget.

Införa kvalitetssystem enligt ISO 9001

Utbildning ISO 9001 nyckelpersoner

Intern revision

Laes mer om hur du infoer kvalitetssystem enligt ISO 9001

Införa kvalitetssystem enligt ISO 9001

Utmaning
Företag har behov av att utveckla sina kvalitetsledningssystem på grund av:
- Förändrade krav från kunder, i lagar eller standarder
- Förändring i organisationen
- Potential för effektivisering och förenkling

Lösning
Tillsammans med er utvecklar vår ISO 9001 konsult systemlösningar som klarar de nya utmaningarna som företaget ställs inför. Vår kunskapsdatabas med beprövade systemlösningar ger en bra grund att utgå från.

Fördelar
Effektiva ledningssystem anpassade till externa krav som stödjer organisationens sätt att arbeta

Hur
1. Identifiera behov
2. Välj grundlösning
3. Anpassa lösningen
4. Inför
5. Följ upp

Ett typiskt projekt kan ha foeljande steg - Iso 9001 Konsult

Ett projekt med vår ISO konsult kan ha följande steg:

• Förstudie
• Planera projekt
• Identifiering av kund och intressentkrav samt strategiska förutsättningar
• Skapa plattform
• Information/Utbildning nyckelpersoner
• Målformulering
• Processkartläggning
• Utveckling av styrning för respektive process
• Information utbildning av all personal
• Införa åtgärder
• Intern revision
• Ledningens genomgång

Genom åren har vår ISO 9001 konsult hjälpt många företag med deras kvalitetsarbete. Hör gärna av dig till oss om du har några frågor kring våra tjänster. 

ISO-9001 Konsult

Ett certifierat kvalitetssystem enligt ISO 9001 bygger på kunders krav och den egna strategin. Det ger ökad tilltro att kunna uppfylla kundkrav.