Miljö

Ökande kundkrav och  striktare miljölagar utmanar företag att ständigt miljöanpassa processer och produkter. Ett certifierat miljöledningssystem ger stabil grund för miljöarbetet.

Miljöarbete som en del av strategi

  • Produkter med miljöfördelar förbättrar kundens miljöprestanda.
  • Minskade miljöstörande utsläpp och lägre miljörisker bidrar till hållbar utveckling.
  • Miljöinsatser i nivå med eller bättre än lagkraven ger trygghet.

Införa Miljöledningssystem enligt ISO 14001

Utbildning ISO 14001 av nyckelpersoner

Utvärdering av lagefterlevnad

ISO 14000

Cederquist identifierar företagets viktigaste miljöfrågor. Med utgångspunkt i etablerade standarder och aktuell lagstiftning utvecklar Cederquist tillsammans med kunden ett miljöledningssystem som kan certifieras.