Om Cederquist

Cederquist är verksam i ett nätverk av experter inom bland annat miljö, skog, arbetsmiljö, IT stöd och kvalitet

Fredrik Cederquist har Jägmästarexamen från SLU, Miljövetenskap vid Lunds universitet och Skoglig naturvård vid Göteborgs universitet

Lead Auditor för ISO 9001, ISO 14001 och FSC®

Medlem i American Society of Quality (ASQ)