Spårbarhet

Bidra till ansvarsfullt skogsbruk genom certifierad träråvara.
Säkra lagligt ursprung med Due Diligence.

Chain of custody

Chain of Custody enligt FSC eller PEFC är etablerade system för spårbarhet av träråvara. Genom att ställa krav på certifierad råvara agerar beställaren så att andelen certifierad skog ökar. 

För att uppfylla lagkrav inom EU måste träråvara vara spårbar och komma från kända och lagligt avverkade skogar. Detta gör man med ett Due Diligence System enligt  Timmerförordningen (EUTR).

Införa Chain of Custody enligt FSC PEFC

Utbildning FSC Chain Of Custody  i tre steg

Införa EUTR Due Diligence system

FSC

FSC® visar vägen till ett ansvarsfullt skogsbruk, respekterar traditionella rättigheter, arbetar för schyssta arbetsvillkor och ett miljöanpassat skogsbruk.

.

FSC® är inte ansvarigt för innehållet i utbildning / konsultation / tjänster dom erbjuds av CEDERQUIST