Systemutveckling

Skapa värde med ordning och reda. Skapa ordning och reda med ledningssystem.

Digitaliserade processer i ledningssystem

Ordning och reda skapar värde

Ledningssystem ska utgå från användarens behov, vara konkreta och begripliga samt koncentrera på det väsentliga. Definierade processer och dokumenterade rutiner lägger grund för uppföljningssystem och åtgärder.

Genom att digitalisera processer i ledningssystem kan du hitta snabbt, kommunicera enkelt och bevaka att åtgärder genomförs. Verktyg för digitalisering inför vi i samarbete med AM system.

Införa Kvalitetssystem enligt ISO 9001

Införa Miljöledningssystem enligt ISO 14001

Införa Chain of Custody enligt FSC PEFC

Införa EUTR Due Diligence system

CEDERQUIST har infört system för kvalitet, miljö och spårbarhet i många organisationer och vi har sett tillämpningar i flera hundra. Vi har beprövade systemlösningar som grund för att hitta de bästa för er verksamhet