Uppdrag & Kunder

Uppdragslistan är ett representativt urval av de uppdrag som Cederquist arbetat med under de senaste åren.

Cederquist Uppdragslista - Miljoe

Miljö

 • Införande och certifiering av ledningssystem enligt ISO 14001
 • SVANEN märkning
 • Konstruktionsguide för bästa miljöval
 • Utbildning av internrevisorer miljö
 • Hälsa och säkerhetsinspektioner
 • Periodisk miljöbesiktning
 • Identifiering och utvärdering av miljölagstiftning
 • Granskningsledare utsläppsrätter (CO2)
 • REACH och RoHS Declarations
Cederquist Uppdragslista - Kvalitet ISO 9001

Kvalitet

 • Införande och certifiering av kvalitetssystem enligt ISO 9001
 • Utarbetande av kvalitetsplaner för leveranser till kärnkraftverk
 • Införande av ledningssystem för svets ISO 3834
 • Upprättande av styr och kontrollplaner enligt IATF
 • Workshop – ”Människan i ledningssystemen” – human factors
 • Genomförande av intern revision
 • Revisionsledning
 • Utbildning av interna revisorer
Cederquist Uppdragslista - Spaarbarhet FSC

Spårbarhet

 • Införande av PEFC™ och FSC® Chain of Custody system
 • Införande av Due Diligence System enligt EUTR
 • Spårbarhetsrevisioner FSC® och PEFC™
 • Controlled Wood verifiering
 • Lead auditor, Forest Management Certification
 • Utbildning av Chain of Custody samordnare
 • PEFC™ Product Manager for Certification Body
Cederquist Uppdragslista - Kvalitet, miljoe och spaarbarhet

Vi har gjort uppdrag åt bland annat

ABB, FJ Lastvagnar AB, Nitator Stainless Steel AB, Megateknik, Lindab, Beulco Armatur AB , Ahlsell Sverige AB , Impel AB , INR Sverige AB, Swedoor, IFÖ Sanitär AB, Danisco Sugar, Öresundskraft AB , Bostik AB, Bureau Veritas, Kinnarps Stockholm Exergi, Nordströms Trävaru, SÖDRA