Workshops

Kompetensutveckling, professionalitet och delaktighet.

Utbildning inom ISO 9001, ISO 14001 och FSC Chain of Custody

Fördjupad kunskap om krav

Kunskap om krav är viktigt för att kunna skapa bra rutiner i ledningssystem. Vi genomför utbildningar av systemsamordnare, interna revisorer och ledningsgrupper i samarbete med certifieringsorgan och i egen regi. Varar mellan 1 och 3 dagar och fokuserar på krav i standarder.

En workshop ingår som en del i ett projekt för att i arbetsgruppen hitta lösningar och fastställa handlingsplaner.

Utbildning ISO 9001 nyckelpersoner

Utbildning ISO 14001 av nyckelpersoner

Utbildning FSC Chain of Custody i tre steg

CEDERQUIST har i 20 år utbildat inom ISO 14000, ISO 9000, FSC® eller PEFC™.
Vi kan utbilda på plats hos er.