Workshops

Kompetensutveckling, professionalitet och delaktighet.

Fördjupad kunskap om krav

Kunskap om krav är viktigt för att kunna skapa bra rutiner i ledningssystem. Vi genomför utbildningar av systemsamordnare, interna revisorer och ledningsgrupper i samarbete med certifieringsorgan och i egen regi. Varar mellan 1 och 3 dagar och fokuserar på krav i standarder.

En workshop ingår som en del i ett projekt för att i arbetsgruppen hitta lösningar och fastställa handlingsplaner.

Utbildning ISO 9001 nyckelpersoner

Utbildning ISO 14001 av nyckelpersoner

Utbildning FSC Chain of Custody i tre steg

CEDERQUIST har i 20 år utbildat inom ISO 14000, ISO 9000, FSC® eller PEFC™.
Vi kan utbilda på plats hos er.